La fragilitat en el temps. El vidre a l'antiguitat


Twitter
Facebook