Vilars Virtual

La Fortalesa dels Vilars

vilars2000

Els Vilars ha estat una excavació pionera en informatitzar sistemàticament la totalitat de la documentació que genera. Un equip d’arqueòlegs de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Lleida hi treballa des de 1985 en el marc d’un projecte que té com a objectius la recerca historico-arqueològica de l’assentament, la recuperació del patrimoni monumental i la seva l’explotació socio-cultural. La restitució volumètrica i d’ambients és essencial per a fer entendre tant el valor patrimonial del conjunt com els resultats de la investigació.

Accedeix