Base de dades i catàlegs


Iberia graeca

Museu d’Arqueologia de Catalunya
Base Documental que pretén ser un gran banc de dades i d’imatges, ordenat i posat al dia, on es reuniran tots els documents materials grecs trobats a la península Ibèrica. Permetrà accedir ràpidament als identificadors tipològics, cronològics, iconogràfics i del context de cada peça.

Vés a l'exposició