Empúries

Revista de recerca sobre el món clàssic i l’antiguitat tardana

Cap de redacció: Sra. Marta Santos Retolaza

Secretària de redacció: Sra. Núria Molist Capella

Empúries és una publicació bianual que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis de tema lliure analítics o concrets, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques. Fins a l'any 1983 el títol de la revista va ser Ampúrias.

Actualment la revista Empúries està digitalitzada fins al  número 56 i ja es poden consultar els articles en accés obert al RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert).

Ampúrias 1 (1939)

Ampúrias 28 (1966)

Ampúrias 2 (1940)

Ampúrias 29 (1967)

Ampúrias 3 (1941)

Ampúrias 30 (1968)

Ampúrias 4 (1942)

Ampúrias 31-32 (1969-1970)

Ampúrias 5 (1943)

Ampúrias 33-34 (1971-1972)

Ampúrias 6 (1944)

Ampúrias 35 (1973)

Ampúrias 7-8 (1945-1946)

Ampúrias 36-37 (1974-1975)

Ampúrias 9-10 (1947-1948)

Ampúrias 38-40 (1976-1978)

Ampúrias 11 (1949)

Ampúrias 41-42 (1979-1980)

Ampúrias 12 (1950)

Ampúrias 43 (1981)

Ampúrias 13 (1951)

Ampúrias 44 (1982)

Ampúrias 14 (1952)

Ampúrias 45-46 (1983-1984)

Ampúrias 15-16 (1953-1954)

Empúries 47 (1985)

Ampúrias 17-18 (1955-1956)

Empúries 48-50 (1986-1989) Vol. 1 | Vol. 2

Ampúrias 19-20 (1957-1958)

Empúries 51 (1998)

Ampúrias 21 (1959)

Empúries 52 (2000)

Ampúrias 22-23 (1960-1961)

Empúries 53 (2002)

Ampúrias 24 (1962)

Empúries 54 (2005)

Ampúrias 25 (1963)

Empúries 55 (2007)

Ampúrias 26-27 (1964-1965)

Empúries 56 (2009-2011)

Podeu consultar més informació sobre la revista al Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat: Ampúries, Empúries.


Twitter
Facebook