Cap de Setmana Ibèric

Dissabte 1 i diumenge 2 d’octubre

El Cap de Setmana Ibèric de la Ruta dels Ibers pretén atansar la cultura ibèrica als visitants a través d’activitats pròpies de la vida quotidiana dels ibers que es podran experimentar de forma directa. Cada any es selecciona un tema específic del món ibèric entorn del qual es dissenyen tot un seguit d'activitats. 

L’organització del Cap de Setmana Ibèric és fruit de la col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i els ens gestors de cadascun dels jaciments que integren la Ruta dels Ibers.