OSSOS. Un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física

Actualment en itinerància

L’exposició “Ossos: un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física” ens apropa a les condicions de vida de les poblacions catalanes entre els segles VIII i XV a través de l’estudi de les restes d'esquelets localitzades en jaciments arqueològics bàsicament de la Catalunya Central. L’exposició explica com vivien i morien els nostres avantpassats de l’edat mitjana i aprofundeix en diferents aspectes de la seva vida a partir de la utilització de diverses tècniques de l’antropologia física –la ciència que estudia les restes òssies– i la paleopatologia –la ciència que estudia les malalties que van patir persones o animals del passat. Una part important dels monuments i necròpolis presentades en aquesta mostra varen ser estudiades en col·laboració per membres del laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del Museu d’Arqueologia de Catalunya i foren excavats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i per altres centres d’investigació i empreses.

Catalunya és una terra molt rica quant a patrimoni arqueològic, ja que compta amb importants jaciments d’època prehistòrica, romana, medieval, etc. Els jaciments d’època medieval són especialment importants perquè ens han llegat abundants restes materials i escrites que ens permeten apropar-nos a aquest període. Alguns d’aquests jaciments han estat estudiats, en col·laboració, per membres del laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del MAC. Entre aquests jaciments destaquen el Monestir de Sant Benet de Bages, San Sebastià prop Bagà (Berguedà), Santa Maria de Ripoll (Ripollès), Sant Jaume ses Oliveres (Anoia), Sant Vicenç de Malla (Osona), Sant Miquel de Cardona (Bages) i Sant Pau de Riu-Sec (Vallès Occidental).

L’exposició explica com vivien i morien els nostres avantpassats de l’edat mitjana i tractarà diferents aspectes de la seva vida a través de l’estudi de les restes humanes de diferents jaciments de la Catalunya central. Per poder aprofundir en la vida i la mort dels individus s’utilitzen diferents tècniques de l’antropologia física –la ciència que estudia els nostres avantpassats– i la paleopatologia –la ciència que estudia les malalties que van patir persones o animals del passat.


DADES TÈCNIQUES
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Dossier Ossos 1 MB
Característiques tècniques Ossos 306 kB
Twitter
Facebook