Vil·la Romana de Vilauba (Vilauba)

Situada a la població de Camós i descoberta l’any 1932, es considera que el nom de Vilauba pot estar relacionat amb el topònim “Villa Alba” (Vil·la blanca), que fa referència a la masia  propera al jaciment, i que pot representar un element de continuïtat en el temps.

Malgrat que es creu que existia una ocupació anterior d’època ibèrica, els primers vestigis del complex daten del segle I a.C., amb continuïtat durant l’Imperi romà fins al segle VII d.C., a finals del regne visigot.

La vil·la estava dividida en dues àrees ben definides: un espai residencial a la zona nord, en que hi destaquen les restes d’un triclinium i unes petites termes; i estructures relacionades amb la producció de vi i oli, a la zona sud.


Vil·la Romana de Vilauba (Vilauba) - Tarifes
Vil·la Romana de Vilauba (Vilauba) - Serveis
Twitter
Facebook