Arc de Berà (Tarragona)

Arc honorífic situat en el traçat de la Via Augusta, a uns 20 km al nord-est de Tàrraco. Fou erigit per disposició testamentària de Luci Licini Sura entre el 15 i el 5 aC i dedicat a l’Emperador August. D’una sola obertura, està construït amb carreus de pedra local, amb vuit pilastres estriades, rematades per capitells corintis, que sostenen un entaulament amb una inscripció al·lusiva a la seva construcció.


ARC DE BERÀ (TARRAGONA) - Tarifes
ARC DE BERÀ (TARRAGONA) - Serveis
Twitter
Facebook