Història de l'Arqueoxarxa

L'origen del projecte

La vocació territorial del MAC, és una qüestió fundacional, per tant genètica. El MAC, és l’únic museu nacional català que neix per llei (17/1990 de 2 de novembre de museus) com la unió d’un conjunt de museus (Barcelona, Girona, Empúries, Olèrdola i Ullastret). El MAC accentua aquesta vocació de servei al territori i al país amb la implementació de l’Arqueoxarxa, la Ruta dels Ibers i la de l’Art Rupestre. L’Arqueoxarxa a més es crea per mandat del govern del país, a través dels successius Plans de Museus que s’han implementat.

És en aquest escenari que els museus nacionals tenen un paper clau per vertebrar el territori i donar suport als museus més destacats de la seva disciplina.

Així és com l’any 2010 el Museu d’Arqueologia de Catalunya va impulsar la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya. Arqueoxarxa vol aplegar esforços per reconstruir un veritable teixit museístic nacional català en què els museus nacionals siguin la punta de llança de l’excel·lència i la internacionalització de la cultura catalana i, conjuntament i coordinadament, Catalunya tingui unes xarxes territorials i temàtiques ben equipades i modernes que tanquin el cercle de la museologia del país.

La funció

A través d’Arqueoxarxa el Museu d’Arqueologia de Catalunya esdevé el principal eix vertebrador museístic en matèria de patrimoni arqueològic, treballa per consolidar aquest patrimoni com a element de dinamització econòmica del territori i coordina les accions dels museus pel que fa a la difusió del patrimoni arqueològic.

Arqueoxarxa té com principal objectiu articular polítiques comunes de protecció, difusió i dinamització del patrimoni, a més de millorar la gestió de les col·leccions i els equipaments dels diferents museus, i posar en marxa programes de treball conjunt.

La Xarxa, doncs, vol equilibrar la presència arqueològica a tot el territori català i crear un discurs expositiu conjunt i global.

El segle XXI és l’era de la informació, del coneixement compartit, dels entorns col·laboratius, del treball en xarxa, de la participació i la innovació oberta. Arqueoxarxa és un reflex d’aquesta pulsió, de la necessitat i voluntat dels professionals que treballem en l’àmbit de l’arqueologia de sumar i generar sinèrgies.

La cultura i la ciència no es poden entendre separades de la societat, compleixen una funció social i pedagògica. Des de l’arqueologia hem de ser capaços d’ajudar a entendre el present i construir el futur.

Com deia Raimon, "Qui perd els orígens, perd identitat". Entendre el passat ens ajuda a saber on anem, i en temps com els que avui vivim és especialment necessari recordar els referents per traçar un rumb.


Twitter
Facebook