Presentació

Al llarg de la geografia catalana trobem un seguit d’antics pobles i jaciments que constitueixen el patrimoni arqueològic de Catalunya. Una de les grans riqueses del nostre país, que ens ajuda a explicar com som.

Des de l’any 2010, bona part d’aquestes institucions formen part d’ArqueoXarxa. Una xarxa que aglutina els principals museus d’arqueologia, equipaments i jaciments museïtzats de Catalunya, encarregada d’articular polítiques conjuntes de conservació, difusió i dinamització territorial, tot respectant la diversitat de cadascun dels equipaments que la formen.

A més de millorar la gestió de les col·leccions dels diferents museus, els seus equipaments i posar en marxa programes de treball col·laboratiu, el principal objectiu d’ArqueoXarxa és avançar cap a noves formes de representació i relació que permetin apropar al ciutadà tot aquest llegat cultural.

Territori, conservació, innovació, accessibilitat i sostenibilitat són els cinc valors que defineixen ArqueoXarxa i el que pretén ser com a sistema que aplega l’arqueologia a Catalunya. Deixeu-vos guiar per nosaltres per conèixer i gaudir del nostre passat i descobrir la idiosincràsia del nostre territori. 

Aquest projecte web ha estat finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


Twitter
Facebook